Jönköpings stadskvarter©

Detta är en genomgång av 1915 års karta över Jönköpings Stad. Samtliga adresspunkter i form av den gamla, kyrkliga kvartersindelningen med nummer, gatunamn med husnummer och modernare kvartersindelning med tomtnummer finns med. Dessutom tomter som finns på kartan från 1915 vilka inte kan hänföras till den gamla, kyrkliga kvartersindelningen.
Vissa kompletteringar från 1906 års karta har gjorts.

Behovet av denna uppställning har uppstått genom släktforskning där det visade sig hopplöst att följa familjemedlemmarnas flyttningar inom staden.

Bara för att denna lista passar min familjeforskning så behöver det inte betyda att den passar alla. Jag är tacksam för påpekanden om fel eller tveksamheter liksom till förslag om förändringar.

Du kan klicka på de länkade kvartersnamnen här nedan för att snabbt komma till önskat område. Längst ner på varje avsnitt finns en länk för att enkelt komma till nästa område eller tillbaka till startsidan.

Thom Richárd (Född och uppvuxen inom Tyska Maden 7, Dunker 5, V Holmg 5 )


Karta över Jönköpings tomter år 1802

Kvartersnamn: Avgränsas av:
1 Vestra kvarteren

(Östra Stadsdelen)

46 st

Hamnkanalen

Borgmästaregränd

N Strandgatan

Ö Storgatan

2 Torgkvarteren
(Namn efter Hofrättstorget)

(Östra Stadsdelen)

48 st

Borgmästaregränd

Torggränd-V Holmgatan

N Strandgatan

S Strandgatan-Arkivgatan

3 Kyrkokvarteren
(Namn efter Kristina Kyrka)

(Östra Stadsdelen)

43 st

Torggränd-Hofrättstorget

Ränterigränd

N Strandgatan

N Kanalgatan

4 Östra kvarteren

(Östra Stadsdelen)

69 st

Ränterigränd

Ö Järnvägsgatan

N Strandgatan

Östra Kanalen (mellan Kanalgatan och Gripenbergsstationen, genom Citadellet)

5 Tyska Maden

(Östra Stadsdelen)

58 st

Ö Strandg-Arkivg-V Holmg

Fortunagatan

S Kanalgatan

Badhusgatan-Kålgårdsgatan

6 Svenska Maden

(Östra Stadsdelen)

103 st

Fortunagatan

Ö Järnvägsgatan

S Kanalg-Ö Kanalen-Fredsg.

Kålgårdsgatan

7 Kålgårdskvarteren

(Östra Stadsdelen)

52 st

Ö Strandgatan (Munksjön)

Kajgatan (Rocksjön)

Badhusgatan-Kålgårdsgatan

Ryhofsgatan

8 Liljeholmskvarteren

(Östra Stadsdelen)

115 st

Järnvägen (öster om Östra Järnvägsgatan)

Rosenlundsgatan-Flintgatan

Vätterstranden (förlängning av N Strandg)

Starrgatan

Västra stadsdelen

9 Norra kvarteren

(Västra Stadsdelen)

267 st

Junegatan

Munksjön

Vättern

Åsenvägen-Kungsgatan

10 Södra kvarteren

(Västra Stadsdelen)

183 st

Junegatan

Munksjön

Åsenvägen-Kungsgatan

Torpagatan

Övriga stadsdelar

Övrig genomgång av kartan.
Indelning som ej har med kyrkobokföringen att göra
11 Övriga kvarter, Bäckalyckan

(Västra Stadsdelen) 25 st

Väster om Junegatan
12 Övriga kvarter, Rosenlund

(Östra Stadsdelen) 11 st

Öster om Rosenlundsgatan-Flintgatan
13 Övriga kvarter,
Söder

(Västra/Södra Stadsdelen) 29 st

Brahegatan

Barnarpsgatan-Norrahammarsvägen

Torpagatan

Tabergsån

14 Övriga kvarter,
Öster

(Öster/Söder om Östra Stadsdelen) 14 st

Öster om Norrahammarsvägen

Öster och söder om ovanstående områden

15 Kuriosa

 

Div uppgifter som kompletteras allt eftersom tiden går och jag har tid.
Hälsningar Thom Richárd
thom.richard@telia.com

 

Tillbaka till https://fredriksslekt.se

Copyright © Nykvarns Data