Södra kvarteren


Förutvarande kvarter … ...och dess tomtnummer... …eller benämning.
(Byggår)
Senare kvarter & tomtnummer Alternativa gatuadresser
Södra kvarteren

Södra kvarteret Elgalyckan Linden 2 Grönag 24
Södra kvarteret Junebro 2 Junkern Åsenv 7
Södra kvarteret Junedal 2 Jökeln 1 Myntg 17
Södra kvarteret Junedal 3 Jökeln 3 Karlslundsg 10
Södra kvarteret Junelund Juristen 4 Karlslundsg 6
Södra kvarteret Junestrand Juristen 4 Myntg 16
Södra kvarteret Kristinedal 1 Junkern Åsenv 5
Södra kvarteret Kristinedal 3 Junkern Kristinedalsg 2
Myntg 18
Södra kvarteret L Kärrarp Jökeln 2 Myntg 15
Södra kvarteret Mariedal Barnarpsg 40
Södra kvarteret Munksjö Pappersbruk Barnarpsg 40
Byg
Södra kvarteret Ö Karlslund 1-5 Braheg 10
Sjög 6, 8
Södra kvarteret 1 Marieholm 1 Kläppen 1 Kungsg 1
Barnarpg 56
Tegnérg 1
Södra kvarteret 2 Carlholm Klasen 1 Braheg 1
Kungsg 3
Tegnérg 2
Södra kvarteret 3 Kläppen 2 Barnarpsg 58
Tegnérg 3
Södra kvarteret 4 Frideborg Klasen 2 Braheg 3
Tegnérg 4
Södra kvarteret 5 Kläppen 3 Barnarpsg 60
Tegnérg 5
Södra kvarteret 6 Marieholm 2, 3 Klasen 3 Braheg 5
Tegnérg 6
Södra kvarteret 7 Kläppen 4 Barnarpsg 62
Myntg 2
Tegnérg 7
Södra kvarteret 8 Marieborg Klasen 4 Braheg 7
Myntg 4
Tegnérg 8
Södra kvarteret 9 Klotet 1 Berzeliig 1
Kungsg 5
Braheg 2
Södra kvarteret 10 Kabeln 1 Klosterg 25
Kungsg 7
Berzeliig 2
Södra kvarteret 11 Klotet 2 Berzeliig 3
Braheg 4
Södra kvarteret 12 Kabeln 2 Klosterg 27
Berzeliig 4
Södra kvarteret 13 Klotet 3 Berzeliig 5
Braheg 6
Södra kvarteret 14 Kabeln 3 Klosterg 29
Berzeliig 6
Södra kvarteret 15 Manken Klotet 4 Berzeliig 7
Myntg 6
Braheg 8
Södra kvarteret 15 Oscarsborg Klotet 4 Berzeliig 7
Myntg 6
Braheg 8
Södra kvarteret 16 Kabeln 4 Klosterg 31
Myntg 8
Berzeliig 8
Södra kvarteret 17 Kusken 1 Scheleg 1
Kungsg 7
Klosterg 30
Södra kvarteret 18 Kämpen 1 Grönag 1
Kungsg 11
Scheleg 2
Södra kvarteret 19 Kusken 2 Scheleg 3
Klosterg 32
Södra kvarteret 20 Kämpen 2 Grönag 3
Scheleg 4
Södra kvarteret 21 Kusken 3 Scheleg 5
Klosterg 34
Södra kvarteret 22 Kämpen 3 Grönag 5
Scheleg 6
Södra kvarteret 23 Kusken 4 Scheleg 7
Myntg 10
Klosterg 36
Södra kvarteret 24 Kämpen 4 Grönag 7
Myntg 12
Scheleg 8
Södra kvarteret 25 Järpen 2 Karlslundg 1
Kungsg 13
Grönag 2
Södra kvarteret 26 Juristen 1 Åsenv 1
Karlslundg 2
Södra kvarteret 27 Järpen 1, 3 Karlslundg 1
Grönag 4
Södra kvarteret 28 Juristen 2 Åsenv 3
Kristinedalsg 1
Södra kvarteret 29 Järpen 4 Karlslundsg 3
Grönag 6
Södra kvarteret 30 Juristen 3 Kristinedalsg 3
Karlslundsg 4
Södra kvarteret 31 Järpen 4 Karlslundsg 5
Myntg 14
Grönag 8
Södra kvarteret 32 Juristen 4 Kristinedalsg 5
Myntg 16
Karlslundg 6
Södra kvarteret 33 Juneborg Juten 1 Myntg 13
Grönag 10
Karlslundsg 7
Södra kvarteret 33 V Karlslund 2 Juten 1 Grönag 10
Karlslundsg 7
Södra kvarteret 34 V Karlslund 1 Juten 2 Grönag 12
Karlslundsg 9
Södra kvarteret 35 V Karlslund 3 Juten 3, 4 Karlslundg 11, 13
Grönag 14, 16
Karlaplan
Södra kvarteret 36 Kärnan 1 Grönag 9
Myntg 11
Scheleg 10
Södra kvarteret 37 Klingan 1 Scheleg 9
Myntg 9
Klosterg 38
Södra kvarteret 38 Kärnan 2 Grönag 11

Scheleg 12

Södra kvarteret 39 Klingan 2 Scheleg 11
Klosterg 40
Södra kvarteret 40 Kärnan 3 Grönag 13
Scheleg 14
Södra kvarteret 41 Klingan 3 Scheleg 13
Klosterg 42
Södra kvarteret 42 Kärnan 4 Grönag 15
Sjög 12
Scheleg 16
Södra kvarteret 43 Klingan 4 Scheleg 15
Sjög 10
Klosterg 44
Södra kvarteret 44

45

46

47

48

49

50

51

Klosters Fabriker Klosterg 33 – 39

Myntg 5, 7

Södra kvarteret 52 Kalmar 1 Braheg 9
Myntg 3
Tegnérg 10
Södra kvarteret 53 Karlsborg 1 Tegnérg 9
Myntg 1
Barnarpg 64
Södra kvarteret 54 Kalmar 2 Braheg 11
Tegnérg 12
Södra kvarteret 55 Karlsborg 2 Tegnérg 11
Barnarpsg 66
Södra kvarteret 56 Kalmar 3 Braheg 13
Tegnérg 14
Södra kvarteret 57 Karlsborg 3 Tegnérg 13
Barnarpsg 68
Södra kvarteret 58 Kalmar 4 Braheg 15
Sjög 4
Tegnérg 16
Södra kvarteret 59 Karlsborg 4 Tegnérg 15
Sjög 2
Barnarpsg 70
Södra kvarteret 60 Korallen 1 Tegnérg 17
Sjög 1
Barnarpsg 72
Södra kvarteret 61 Knifven 1 Braheg 17
Sjög 3
Tegnérg 18
Södra kvarteret 62 Nyslätt Korallen 2 Tegnérg 19
Barnarppsg 74
Södra kvarteret 63 Knifven 2 Braheg 19
Tegnérg 20
Södra kvarteret 64 Korallen 3 Tegnérg 21
Barnarpsg 76
Södra kvarteret 65 Knifven 3 Braheg 21
Tegnérg 22
Södra kvarteret 66 Korallen 4 Tegnérg 23
Drottn.g 2
Barnarpg 78
Södra kvarteret 67 Knifven 4 Braheg 23
Drottn.g 4
Södra kvarteret 68 Klubban 1 Berzeliig 9
Sjög 5
Braheg 18
Södra kvarteret 69 Knappen 1 Klosterg 41
Sjög 7
Berzeliig 10
Södra kvarteret 70 Klubban 2 Berzeliig 11
Braheg 20
Södra kvarteret 71 Knappen 2 Klosterg 43
Berzellig 12
Södra kvarteret 72 Klubban 3 Berzeliig 13
Braheg 22
Södra kvarteret 73 Knappen 3 Klosterg 45
Berzeliig 14
Södra kvarteret 74 Klubban 4 Berzeliig 15
Drottn.g 6
Braheg 24
Södra kvarteret 75 Knappen 4 Klosterg 47
Drottn.g 8
Berzeliig 16
Södra kvarteret 76

77

78

79

80

81

Klippan Grönag 17-19

Sjög 9-13

Klosterg 46-48

Vegag 2-8

Södra kvarteret 82

83

84

85

Idas skola Klosterg

Florag

Grönag

Vegag

Södra kvarteret 86

87

88

89

90

91

Lampan 1-7 Grönag 21-25

Florag 1-5

Klosterg 50-54

Bellmansg 2-6

Södra kvarteret 92

93

94

95

96

97

98

99

Lejonet 1-10

Läkaren 1 (nr 98)

Klosterg 49-53

Drottn.g 9-15

Braheg 26.32

Mollbergsg 2-8

Södra kvarteret 100

101

102

103

104

105

106

Leoparden 1-10 Braheg 25-31

Drottn.g 1-7

Barnarpg 80-82

Sjötorpsg 2-8

Södra kvarteret 107

108

109

110

111

Lodet 1-5 Sjötorpsg 1-5

Barnarpsg 84-88

Munkg 2-4

Södra kvarteret 112

113

114

115

Lutan 1-7 Munkg 1-5

Barnarpsg 90-92

Björng 2-6

Södra kvarteret 116

117

Läkaren 4, 5 Klosterg57

Munkg 8

Södra kvarteret 118

119

120

121

122

123

Läraren 1-8 Klosterg 59-63

Munkg 7-11

Braheg 34, 36

Björng 8-14

Södra kvarteret 124

125

126

127

128

129

130

131

Läderlappen 1-8

Länken

Grönag 27-31

Bellmansg 1-5

Klosterg 56-60

Stureg 2-8

Björng 2-8

Södra kvarteret 132

133

134

135

136

137

138

139

Lödöse 1, 2 Klosterg 56-60

Bellmang 1-5

Stureg

Grönag 27-31

Södra kvarteret 140

141

142

143

144

145

146

147

Lyckan,

Lunden

Torpag

Grönag 26-34

Norgårdsg

Södra kvarteret 148

149

150

151

152

153

154

155

Länken,

Lyran

Studieg

Björng

Klosterg 62-68

Torpag 20-24

Södra kvarteret 156

157

158

159

160

161

162

163

Lagmannen

Ludvig

Björng 9-15

Braheg 38-44

Södra kvarteret 164

165

166

167

168

169

170

171

Liljan,

Lönnen

Björng 1-7

Barnarps 94-100

Torpag 6-12

Braheg 37-43

Föregående sida Nästa sida

Startsidan
Copyright © Nykvarns Data