Vestra kvarteren

Förutvarande kvarter … ...och dess tomtnummer... …eller benämning.
(Byggår)
Senare kvarter & tomtnummer Alternativa gatuadresser
Vestra Kvarteren

Vestra kvarteret 1

2

3

4

Jönköpings Hotell, senare Stora Hotellet (byggdes1855-1858) Alhamra 1 Hotellplan

N Strandg 2

Ö Storg 1

Vestra kvarteret 5

6

Alhamra 2 N Strandg 4

Ö Storg 3

Vestra kvarteret 7

8

Alhamra 3 N Strandg 6

Ö Storg 5

Bredgränd

Vestra kvarteret 9

10

Abisko 1 Bredgränd

N Strandg 8

Ö Storg 7

Vestra kvarteret 11

12

Abisko 2 N Strandg 10

Ö Storg 9

Vestra kvarteret 13

14

 

 

Abisko 3 N Strandg 12

Ö Storg 11

Vestra kvarteret 15

16

17

Abisko 4 N Strandg 14

Ö Storg 13 A,B

Borgmästaregränd

Vestra kvarteret 18

19

 

Gule Knut

Almen 8 Ö Storg 22

Smedjeg 17
Borgmästaregränd

Vestra kvarteret 20 Almen 7 Ö Storg 20

Smedjeg 15

Vestra kvarteret 21 Almen 6 Ö Storg 18

Smedjeg 13

Vestra kvarteret 22 Almen 6 Ö Storg 16

Smedjeg 11

Vestra kvarteret 23 Almen 5 Ö Storg 14

Smedjeg 9

Vestra kvarteret 24

25

Almen 4 Ö Storg 12

Smedjeg 7

Vestra kvarteret 26 Almen 3 Ö Storg 10

Smedjeg 5

Vestra kvarteret 27

28

Almen 2 Ö Storg 8

Smedjeg 3

Vestra kvarteret 29 Grönbladska tomten. Smålandsbanken (1900) "Strykjärnet" Almen 1

Hoppets gränd
Ö Storg 6
Smedjeg 1

Vestra kvarteret 30

31

Lilla Hotellet, Revs 1942 Arken Ö Storg 2

S Strandg 1
Hoppets gränd

Vestra Kvarteret 32

33

34

Jönköpings Stads & Läns Sparbank (1900). Revs 1960(?) Arbetet 1 Hoppets gränd

Smedjeg 2, 4, 6

S Strandg 2

Vestra Kvarteret 35

36

37

Dufbergska gården Arbetet 2 Smedjeg 8

S Strandg 3

Vestra Kvarteret 38 Arbetet 3 Smedjeg 10

S Strandg 4

Vestra Kvarteret 39

40

Arbetet 4 Smedjeg 12

S Strandg 5

Vestra Kvarteret 40

41

Arbetet 5 Smedjeg 14

S Strandg 6

Vestra Kvarteret 42 Arbetet 6 Smedjeg 16

S Strandg 7

Vestra Kvarteret 43

44

Linnarssons (fd Rydbergs) Järnaffär Arbetet 7 Smedjeg 18

S Strandg 8

Vestra Kvarteret 45

46

Nisbetska huset Arbetet 8 Smedjeg 20

S Strandg 9

Borgmästaregränd

 
Nästa sida

Startsidan
Copyright © Nykvarns Data