Personakt

Georg Mauritz Müller

Porslinssvarvare på Gustavsberg. Blev 32 år.

Född:1804-03-10. [1]Födelsedatum enligt husförhör.
Troligen född i Österrike eller Tyskland
 
Bosatt:1827-10-03 Gustavsberg, Värmdö (AB). [1]Kom från Paris, Frankrike
Död:1836-05-18 Gustavsberg, Värmdö (AB). [2]32 år gammal

Äktenskap med Anna Margreta Engman (1797 - 1853)

Vigsel:1831-12-04 Värmdö (AB). [3]

Barn:
Carl Petter Georg Müller (1831 - 1862)
Mauritz Fredrik Theodor Müller (1836 - 1839)

Noteringar

Kom från Gustavsberg, Värmdö innan vigseln.

**Ur Gustavsbergs Fabrikers AB styrelseprotokoll**
1828-10-05.
Den tyska arbetaren Herbst har visat sturskhet mot Öhman och fyskiskt vilja förleda de övriga arbetarna till oordentligheter med mera
Gustafsbergs fabriker AB, Huvudarkivet AI:1 (1828-1833) Bild 200 (AID: v822195.b200, NAD: SE/RA/740034001)

1828-10-29
Som de franska arbetarna Sebins
och Müllers kläder voro i högst dåligt
skick skulle, då dessa själva
ej med avskrivning kunna förvalta
penningar, och till förekommande
av större förlust genom deras insjuknande
Sebin och Müller på fabrikens
förskjutande kostnad till framdeles
ersättning av deras arbete, skyndsamt
förses med det mest nödiga linne
samt varma vinterkläder av rock
väst och byxor. Även borde de vid
fabriken anställda gossar genom provade
kläder tryggas för kölden. Dessutom
skulle disponenter till franska
arbetarnas uppmuntran för direktionen
snart förestå en efter den tid, då
de vid fabrikens början saknat
arbete någorlunda lämpad avskrivning
på dessa arbetarnas betydliga
skuld, helst denna, vad Sebin
och Müller angår, aldrig lär
kunna av dem fullt gottgöras
och för Pellisier dröjesmålet med
denna av honom ständigt begärda
avskrivning är en anledning till ofta
upprepad klagan.
Gustafsbergs fabriker AB, Huvudarkivet AI:1 (1828-1833) Bild 230 (AID: v822195.b230, NAD: SE/RA/740034001)

1829-02-10
Taxorna för de franska arbetarna Sebin och Müller är
så låga, att de icke kunna undgå
sätta sig i skuld
Sedan direktionen tagit kännedom
om alla tillhörande omständigheter
fann direktionen lämpligast bestämma:
1. Att en gemensam taxa borde gälla
för alla arbetare, var i sitt slag
så väl de tyska och svenska som
fransoserna, och blev det uppgjorda
förslaget godkänt.
Gustafsbergs fabriker AB, Huvudarkivet AI:1 (1828-1833) Bild 510 (AID: v822195.b510, NAD: SE/RA/740034001)

Arbetarnas skulder 1829:
Svarvare Müller: Början av året 507 riksdaler, slutet av året 583 riksdaler
Gustafsbergs fabriker AB, Huvudarkivet AI:1 (1828-1833) Bild 2570 (AID: v822195.b2570, NAD: SE/RA/740034001)

Värmdö dombok 1836-10-08
Med åtecknade bevis att fattigprocenten blivit behörigen erlagd
blev under tingets lopp inlämnade tvåfalda bouppteckningar
inlämnade efter porslinsarbetaren vid Gustavsberg M. G. Müller
Värmdö skeppslags häradsrätt AIa:57 (1836-1836) Bild 5230 (AID: v479196a.b5230, NAD: SE/SSA/1482)


Porzellanfabrikant bei der Fabrik Gustvsberg.
Kam nach Schweden aus Paris, Frankreich im Jahr 1827.
Soll nach Angaben Verwandter in Deutschland geboren sein.


Källor

[1]Värmdö AI:12a (1826-1829) Bild 2250 / sid 218
  
[2]Värmdö FI:1 (1803-1861) Bild 2260 (AID: v83429.b2260, NAD: SE/SSA/1587)
  
[3]Värmdö EI:2 (1803-1861) Bild 1130
Den tidigaste noteringen om Georg Müller i Värmdö husförhör 1826-1829 sid 218.
 
Husförhör år 1830-1835
 
Husförhör 1836-1841