Personakt Antavla

Olof Ranchstedt

Resident, Kansliråd i Mecklenburg åt hertig Karl Leopold. Blev minst 40 år.

Far:Johan Ranchstedt (1679 - 1724)
Mor:Ingeborg Wennergren (1681 - 1721)

Född:1703-12-25 Fors Norrgård, Ullervad (R). [1]Födelseplats enligt mantalslängd
Skaraborgs läns landskontor EIIIa:13 (1704-1704) Bild 21 / sid 23 (AID: v190770.b21.s23, NAD: SE/GLA/12599)Faddrar:
Nils Aurell
Jakob Drufwa
Hustru Gunborg Fegrea
Hustru Annika Timan
 
Bosatt:1730 Tyskland. [2]Reste från Sverige till Mecklenburg 1730
Blev antagen 1731 som kanslist hos hertig Karl Leopold
Blev förordnad till kanslistråd 1733 och fick fullmakt 1737
 
Död:efter 1744-01.

Barn med Rebecka Wessman (1710 - 1773)

Barn:
Britta Katarina Bergman (1739 - 1800)

Barn med Okänd hustru

Barn:
Ulrika Maria Ranchstedt

Noteringar

1725
Auskultant år 1725 i Skara, skrivs som son till avlidna borgmästaren Johan Ranchstedt
Skara rådhusrätt och magistrat AIa:4 (1725-1726) Bild 90 (AID: v555183.b90, NAD: SE/GLA/11951)

1754-02-18
Resident Olof Ranchstedt skrivs som farbror till Anders Ranchstedts son Karl Magnus Ranchstedt i Anders Ranchstedts bouppteckning
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:157 (1754-1754) Bild 2480 / sid 230 (AID: v222495a.b2480.s230, NAD: SE/SSA/0145a)


*************Brev skrivna av Ranchstedt:****************************

Inkom 1744-02
Mecklenburgska kanslirådet Rachstedt
Stormäktigaste allnådigaste Konung
1744-02-01 och 1744-02-03
Hos eder kungliga majestät har jag väl för detta i djupaste
underdånighet supplicerat, att undfå extrakt av det
konferens protokoll som hölls vid undersökningen angående
orsakerna till den mig ålagda arrest, men som jag [ ]
fruktat, att dömas torde ännu länge på tiden ankommas
av min välfärd allt förmycket lider, om
min redan för julhelgen tillärnade, men genom den
mig då tillstötta olyckshändelse hindrade utresa
till Tyskland än länge skulle uppehållas eller [ ]
För den skull bönfaller jag förmedelst med underdålighet
det eders kungliga majestät i nådigt behjärtande av denna
min högsta välfärds angelägenhet [ ] lämna
mig ett nådigt tillstånd, att vid strax få resa för
ifrån och till Tyskland.
Och som [ ] min högsta åstunden är, att vid alla
tillfällen visa, det jag aldrig eller på något sätt
varit förgäten av min undersåtliga plikt av
trohet; Så skall jag av intet undandraga mig
att strax åter härstädes infinna mig, [ ]
eders kungliga majestät fäller nådigt och nödigt finna
att av mig uti berörda mål någon
ytterligare underdånig förklaring fordra.
Jag framhävdar med allra största [ ]
Stormäktigaste allrådigaste konung
Eders kungliga majestät.
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/R/I/R 3 Bild 292

Inkommet 1744-01-26
Stormäktigaste allrådigaste konung
Sedan Riksens höglovliga ständer vid sistledna
riksdag behagat resolvera, att jag fritt och efter behag
skulle få vistas här i riket, har jag i stöd därav
samt under ett stilla och [ ]ligt leverne
intet mindre kunnat föreställa mig, än den
vedervärdighet och olyckliga händelse, som
mig sedermera träffat, då jag med arrest
belades och mina papper mig fråntagna blev.
Denna så bedrövliga som oförmodliga olyckan
vilken min utom dess ringa hälsa mycket
försvagat, hade ock [ ] redan dragit mig i
graven, om icke jämte min skuld jag i underdånighet
fått lugna mig av eders kungliga majestäts
[ ]saliga nåd och rättvisa, som några
dagar därefter i nåder låtit ställa mig på
fri fot igen.
Vid det förhör som uppå eders kungliga majestäts
nådigaste befallning härutinnan blivit hållit
har jag väl efter justeringen av protokollet
anhållit om extrakt därav; men emedan de
därvid förordnade var mig svarat, att de
av sig själva utan nådlig befallning ej kunde
det tillåta; För den skull och i anseende till min
härunder beroende angelägenhet, nödsakas
jag härmed i djupaste underdånighet bönfalla
det eders kungliga majestät i nåder [ ] vederbörande
befalla, att sådant extrakt av berörda
konferencepreotokoll mig utan uppehåll meddela.
Jag framhävdar med djupaste allnådigaste devotion
Eders kungliga majestät


Källor

[1]Ullervad C:2 (1703-1729) Bild 77 / sid 173 (AID: v45210.b77.s173, NAD: SE/GLA/13599)
  
[2]Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/R/I/R 3, bildid: A0070071_00302
År 1744
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/R/I/R 3 Bild 293