Personakt Antavla

Johan Brulin

Skräddaremästare, Väktare i Gränna stad. Blev högst 79 år.

Far:Jon
Mor:Brulins moder (- 1732)

Född:1673.Födelse beräknad efter dödbok
Bosatt:1700 Gränna (F).I mantalslängd 1700 kallas han Johan Jonsson Skräddare i Gränna
Bosatt:1715-11-30 Glyttan, Älmeberg, Vireda (F). [1]Utflyttningslängd i Gränna

Finns 1716 i Torpet Glyttan i Vireda mantalslängd
"Skrivs i Gränna Stad"
Gränna Stad"Fattig och medelslös"

1717 "Skrivs i Gränna Stad"
Gränna stad"Flyttar från staden för fattigdoms skull"

1719 "Torpet Glyttan Öde"
1720 "Skrivs i Gränna Stad"
 
Bosatt:1744.Finns i Glyttan, Älmeberg, Vireda 1743,
Jönköpings läns landskontor EIc:57 (1743-1743) Bild 15470 / sid 2022
År 1744 kommer en sockenskräddare Sandberg och tar över Glyttan
 
Död:1752-04-06 Örserum Östergård, Gränna (F). [2]Dog av bröstkvav i stort elände och fattigdom
79 år gammal
 

Äktenskap med Gunilla Pålsdotter (1674 - 1714)

Vigsel:1700-12-12 Gränna (F). [3]

Barn:
Katarina Brulin (1701 - 1771)
Pål Brulin (1707 - >1733)
Jonas Brulin (1711 - )
Jöns Brulin (1714 - )

Äktenskap med Maria Holm (1676 - 1739)

Vigsel:1715-06-09 Gränna (F). [4]

Barn:
Gunilla Brulin (1719 - 1786)

Äktenskap med Elisabeth Andersdotter (1700 - 1743)

Vigsel:1740-06-29 Vireda (F). [5]

Barn:
Johan Brulin (1743 - 1743)

Äktenskap med Annika Göransdotter

Vigsel:1744-11-21 Gränna (F). [6]Trolovades gamla borgaren och änkemannen
Johan Brulin med änkan Annika Göransdotter Frunl
Sponsores:
Kapten Lejondahl
Abraham Svensson i Örserum Mellangård
Knut (Persson) i Fallet
 

Sambo med Annika Persdotter (1686 - 1759)


Noteringar

Gränna dombok 1701-05-11
Förordnades till väktare skräddaren Johan
Brulin och Isak Andersson, samma tjänster
på 1 års förlopp att förrätta, och blivo
dessa ovantalda samtalade av rätten
allvarligen förmanade, att de varför sig besagda
tjänster med flit och trohet förestå
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2069 (1701-1710) Bild 210

Vista dombok 1703-02-25
Per Erasmusson tillkärar skräddaren Johan Brulin
om vedergällning av dess arbete och dagsverkens
bekostande på en lycka, som svaranden haver till bruks
antagit.
Herr inspektorn Regnander förtyder att Per Erasmusson
avsade sig samma lycka i olaga tid. och således
måste han ackordera med svaranden om dess uppbrukande
käranden anmäler, som skulle han uppkört lyckan och
gjort henne aldeles färdig och till vid att så.
Svaranden reponerar att han ackorderade med herr
inspektorn, villjandes således icke hava med käranden
att skaffa.
Emellertid blev följande förlikning träffad att Per
Erasmusson skall bli otilltalad, för gärdesgårdens
felaktighet omkring samma lycka: och Brulin där
emot åtnjuter hans nu åtalade arbete, utan vidare
klander eller vedergällning
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:82 (1703-1703) Bild 2450 (AID: v280349.b2450, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1704-10-05
Skräddare Johan Brulin klagar, att torparen Eriks
hustru Elin Andersdotter och dottern Dordi på Västanå ägor
hava honom med okväde överfallit, varom
nerskrivna edeligen vittna utan exception
nämnligen
1. Pappersmakare Jöns Röding, att Dordi kallade
Brulin trillorump
2. Hustru Kerstin Jonsdotter dito
Dordi tillstår det samma, och för den skull pliktar
3 ... för slikt okväde
Dito 2 om ... skada på Eriks får uti dess lycka
men har nu intet bevis där på. Alltså förbjuds
Erik under laga plikt att insläppa sina kreatur på
kärandens ägor
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:115 (1704-1704) Bild 3240 (AID: v280352.b3240, NAD: SE/VALA/0382503)Gränna dombok 1705-06-07
Borgaren och skräddaren här i staden väl. Johan Brulin
inkommer för rätten och tinget ödmjukast anhåller
att få intaga en liten hage uti vid Röttle av
stadens tillhöriga ägor, alltså tillfrågades samtliga
närvarande borgerskapet om någon haver här emot
då en och var svara att må så göra han som
är en borgare detta nyttja och gagna som mjölnare
Resolverade i ty rätten att låta denna
lilla täppa åt honon utsyna.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2069 (1701-1710) Bild 1750


Var fadder till Johan Wikbom och Ingeborg Staffansdotters barn i Röttle
Gränna C:4 (1705-1726) Bild 65 / sid 123

Vista dombok 1709
Uppå mjölnaren Johans vid Röttle kärande
på trossdrängen Hans Gundmundssons vägnar
tillstår skräddaren Johan Brulin sig vara
skyldig nio daler silvermynt, som länsmannen
välaktad Erik Wessberg kvarsatt och
arresterat, till Britta Hansdotters förnöjande
av en ko och en tunna råg, eftersom
han av bemälda trossdräng blivit belägrad
varom vid senaste ting blev dömd.
Alltså äger Johan Brulin de redan
kända nio daler silvermynt, till Britta
Hansdotter erlägga och betala.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:275 (1709-1709) Bild 3720 / sid 739 (AID: v280367.b3720.s739, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1713
Pappersmakaren mäster Jöns Jonsson Röding
i Röttle samt skräddaren mäster Johan Brulin
i Aranäs, förliktes på följande sätt, nämligen:
1. Att mäster Jöns Röding skall betala fem daler
silvermynt till mäster Johan, för dess saliga
svärmoder Ingeborg Jonsdotters bekostnader
av arbete och utsäde på kronoutjorden vid Röttle
eftersom mäster Jöns Röding
2. Även beviljar, att de hus och byggnader, som bemälda
framlidna Ingeborg posiderat, bör enskilt
anhöra mäster Johan Brulin, till att gagna
och använda, efter eget behag, vid tre års
lopp från dito; åtnjutandes han emellertid
den lilla kålgården som vid samma hus uppgjord
befinns, välförståendes pro anno 1713
1714 och 1715. I övrigt förklarar mäster Johan Brulin
3. Att han intet annat vet med mäster
Jöns Röding, än det som ärligt och gott
är: varmedelst de ock sin nedståndna
ordväxling, som dock av intet värde befinns
alldeles upphäva och annulera.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:403 (1713-1713) Bild 4530 (AID: v328847.b4530, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1714
Äreborna matrona Birgitta Drydenia i
Mölarp haver låtit instämma mäster
Johan Brulin i Aranäs, för tio daler silvermynt
skuldfordrar, men ingendera av
parterna är tillstädes; Utan Aranästorparen
Nils berättar, dem redan vara förlikta
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:435 (1714-1714) Bild 1570 (AID: v328849.b1570, NAD: SE/VALA/0382503)


Gränna dombok 1715
Skräddare Johan Brulin som uppföres för någon rest
av kronoräntor här för staden, men nu
boende på landet Norra Vedbo Härad och Vireda
socken, ansöker borgmästaren och råd må bliva
pålagd inflytta till staden och fullfölja sitt burskap
vilket högaktad herr sekreteraren lovade skola ske.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2070 (1711-1720) Bild 2330

1716
Var bosatt på 2a Kvarteret Nr 77 i Gränna stad på borgmästare hustru Hjälmbergs tomt
Gränna rådhusrätt och magistrat HI:1 (0-9999) Bild 1030


Gränna dombok 1717-01-02
Skräddaren Johan Brulin, vilken före detta
flyttat från staden härstädes begär nu få uppsäga
sitt burskap, men samtliga borgerskapets tjänst
anhålla det bemälda Brulin som uti den goda tiden
varit borgare, han också vara delaktig än vidare
att draga borgerlig tunga, så väl som den och på det han skulle
veta sin skyldighet, kommer han att
ärlägga till stadens kontribution 2 daler silvermynt och till
båtsmansutredningen 3 daler silvermynt
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:2070 (1711-1720) Bild 2890Gåvopengar i Vireda:

1718-10-25 Johan Brulin i Älmeberg 8 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 88 / sid 86

1719-01-01 Skräddare Johan Brulin 8 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 92 / sid 90

1722-01-01 Mästare Johan Brulin 6 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 96 / sid 94

1722-06-15 Johan Brulin 4 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 96 / sid 94

1731-01-01 Johan Brulin 6 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 114 / sid 112

1733-01-01 Mäster Brulin 18 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 117 / sid 115

1734-01-01 Mäster Brulin 18 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 120 / sid 118

1735-01-01 Mäster Brulin 18 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 123 / sid 121

1735-12-26 Mäster Brulin 18 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 125 / sid 123

1736-12-26 Mäster Brulin 18 öre
Vireda LIb:1 (1689-1787) Bild 129 / sid 127


Källor

[1]Gränna C:4 (1705-1726) Bild 286 / sid 565
  
[2]Gränna C:6 (1747-1780) Bild 318 / sid 623
  
[3]Gränna C:3 (1696-1704) Bild 73 / sid 139
  
[4]Gränna C:4 (1705-1726) Bild 273 / sid 539
  
[5]Vireda C:2 (1729-1791) Bild 130 / sid 271
  
[6]Gränna C:5 (1727-1746) Bild 221 / sid 435