Personakt

Ulrik Berg

Stadsfältskär i Skara, Regementsfältskär vid Västgöta Kavalleriregemente.

Bosatt:1673 Skara (R). [1]1674-05-25 uppbjuder Ulrik en gårdsdel i (Lars) Sadelmakaregård 1a gången

Gården kallades senare Mäster Ullricks gård.
Nuvarande läge, tomt 3 i kvarteret Merkurius
(Klostergatan 3, Tvärgatan 4)
I denna gård började den brand, som ödelade Skara den 23 augusti 1719 (Ulrik var då död, han dog 1706)
Gården kallades även Lars Sadelmakares gård


1674-06-22 uppbjuder Ulrik Skrivaregården 2a gången

1681-03-02 uppbjuder Ulrik halva gården och gärdet som han köpte av Sven Skräddare 3 gången
Gården kallades även Kiellbytomten
Nuvarande läge, Brommagatan 5 och 7
 
Bosatt:1697 Händenetorp, Händene (R). [2]
Död:1706-02-20 Händenetorp, Händene (R). [3]Ulrik berg är död bliven, den 20 februari 1706, ty njuter han för häst- och fördelsräntor för sin del till den 1 mars

Barn med Britta Andersdotter (- >1706)

Barn:
Birgitta Kristina Berg (1669 - 1751)
Svante von Bergier (1686 - 1727)
Ingegerd Berg (1686 - )
Anders Bergstedt (- 1708)
Karl Ulrik Berg (- 1709)
Britta Katarina Berg

Noteringar

Skara dombok 1671-12-01
Stadsbarberaren Abraham Larsson Browall klagar över Ulrik Berg.
Browall känner att Ulrik "tar hans kunder"
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 400 (AID: v222154.b400, NAD: SE/VALA/0382503)


Skara dombok 1672-05-11
Fältskären mäster Ulrik Berg infann sig för rätten
och klagade över Anders Andersson, som ska för
en tid sedan i Skövde marknad emottagit
4 silvermynt av länsman i Skara, som han var till
mäster Ulrik skyldig
(Skriver ej av hela målet)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 570 (AID: v222154.b570, NAD: SE/VALA/0382503)


Skara dombok 1672-06-11
Länsman Ingel Månsson äntledigas ifrån de
4 silvermynt som Anders Andersson av honom fått
hava på fältskären mäster Ulriks vägnar
och Anders Andersson skall utan uppehåll dem
strax till mäster Ulrik betala, så framåt han icke
vill vidare komma i auktion om samma skuld.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 670 (AID: v222154.b670, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1672-12-16
Publicerades landssekreterarens av Marieholm
den 25 oktober, som anmälde, att efter hans exellens
högvälborna herr landshövdingens brev, att emedan
fältskären mäster Ulrik Berg har bevisat hos hans
exellens sina besked om sitt ämbete och befunnit dom
vara goda, för den skull, är honom tillförordnat
och efterlåtet att vara stadsbarberare här i Skara
utan någons intrång, så väl där på herr
borgmästarens lov som dess brev anmäler
och alltså gives mäster Ulrik lov att utslå sin [ ]
och [ ]
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 720 (AID: v222154.b720, NAD: SE/VALA/0382503)

Kommerskollegium till kungliga majestät 1673-05-13

Skara dombok 1673-05-26
Efter barberaren mäster Ulrik Bergs klagan på en
kopp[gumma] Rangela vid namn som inmänger sig
i hans ämbete, och föröva med åderlåtande
som rätten befinner intet vara tjänligt
hon sådant brukar, Så förbjudes henne hon alldeles
alltså skall med sådant, och där åter
klagomål sker, skall hon lagligen bliva avstraffad
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 920 (AID: v222154.b920, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1673-06-04
Mäster Ulrik inspekterar en åttaårig flickas skador.
Flickan hade blivit slagen av hustru Kerstin Gustavsdotter.
Flickan avled sedan.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 950 (AID: v222154.b950, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1673-08-25
Ibland annat klagande mäster Ulrik Berg, har köpt
en bok av hustru Karin [ ], och därför givit
10 kopparmynt och mäster Ulrik begärde inte
själv ta boken, utan hustru Karin den själv
skulle inskaffa, är alltså igenom Tullen inkommen
otullat för pigan, sådant obekant var, Resolverade
alltså rätten, att mäster Ulrik ska ha sina
penningar igen [ ] hustru Karin, Per Månssons och
hustru Karin förlikade sig med tullaren, välbetrodde
Johan Torbjörnsson det bästa hon kan.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1000 (AID: v222154.b1000, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1673-12-06
Angav mäster Ulrik Berg för rätten att mäster Abraham Browall
har antastat honom till sitt ämbetes redelighet
hur mot mäster Abraham alldeles nekade med högt
bedyrande, sådant tal om mäster Ulrik aldrig bekommit
har, och sade sig inget annat veta med honom
än ära och gott, alltså tillåter rätten dem
förlikas efter, hans nåd herr landshövdingens
tillåtelse.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1120 (AID: v222154.b1120, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1674-05-25
Uppbjuder mäster Ulrik den gårdsdel som han
uti sadelmakaregården köpt har, 1 gången
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1250 (AID: v222154.b1250, NAD: SE/VALA/0382503)


Skara dombok 1674-06-22
Låter mäster Ulrik uppbjuda Skrivaregården 2 gången
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1260 (AID: v222154.b1260, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1674-08-03
Resolverades att den gärdsgård som mäster
Ulrik uppsatt har, vid Meinertz port
skall besiktigas, om den är rätt satt eller inte
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1280 (AID: v222154.b1280, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1694-09-01
Resolverades också att gärdsgården som mäster Ulrik
olagligen har utflyttat skall nedrivas emellan
dess tomt och saliga mäster Meinertz gård
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1290 (AID: v222154.b1290, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1675-05-19
Fältskär Ulrik Berg inspekterar ett sår
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 1540 (AID: v222154.b1540, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1679-06-10
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 2640 (AID: v222154.b2640, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1680-06-12
Företogs hans exellens högvälborna herr landshövdingen en
sak emellan mäster Ulrik Berg, och invånaren Anders
Gunnarsson, angående ett gärde som han haver satt i underpant
till mäster Ulrik Berg för 14 daler, som 1679 års
protokoll uppvisar, men såsom förmanar att gärdet kommer
honom icke allenast till, utan sina barn, som är
hans styvbarn halvparten
(skrev ej av hela målet)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 2970 (AID: v222154.b2970, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1680-06-12
Uppvisade mäster Ulrik Barberare hans kungliga majestäts givna
brev de dato Herrevads Kloster den 15 juli 1677 av frihets
innehåll här i staden så vida han ingen borgelig hantering
brukar.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 2990 (AID: v222154.b2990, NAD: SE/VALA/0382503)

Kåkinds dombok 1680-09-14
Blev den tvist mellan fältskären mäster Ulrik i
Stockerhult och befallningsmannen Anders Torbjörnsson till
nästa ting uppskjuten, angående ett ängstycke mellan Källtorp
och Stockerhult de antvista eftersom befallningsmannen icke
är jordägande, icke eller av sin herre fullmäktigat.
(Målet fortsätter)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:58 (1680-1680) Bild 2710 (AID: v190098.b2710, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1681-03-02
Mäster Ulrik Berg uppbjuder den halva gården
samt gärdet, han av invånaren Sven Skräddare sig
tillhandlar 3 gången
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 3270 (AID: v222154.b3270, NAD: SE/VALA/0382503)

Kåkinds dombok 1682-03-01
Befallningsman välaktad Anders Torbjörnssons klagomål
om något svinrotande uti dess ängar av åbornas svin i
Stockerhult kunde nu icke avhjälpas, alldenstund åborna berättade vara mäster
Ulriks svin, ty måste han därför förlikas; vilja också parterna sig
med gård [ ] hava de sig att rätta efter det 26 kapitlet
byggbalken
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:62 (1682-1682) Bild 1560 (AID: v190101.b1560, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1684-03-15
Fältskären mäster Ulrik Berg begär att
de som lägger sig i hans ämbete här i staden
må med det återstå: remmeteras till hans
nådes landshövdingens ankomst
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 4170 (AID: v222154.b4170, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1685-11-07
Publicerades kungliga majestäts vår allrådigaste konung
och herres brev, givet mäster Ulrik Berg
barberare daterat Stockholm den 17 oktober av innehåll
att inga bönhaser sig inlåta uti hans
kungliga majestäts vår allrådigaste konung och
herres brev för samtliga borgerskapet, med
förmaning de sig uti hörsamt följa möta det
efter bliva. Och sattes vite för dem som sig
i bemälda ämbete inlåta, att plikta 40 daler silbermynt
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 4450 (AID: v222154.b4450, NAD: SE/VALA/0382503)

Kåkinds dombok 1686-08-11
Regementfältskär Ulrik Berg klagar till bonden Bengt Persson i Stockerhult
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:71 (1686-1686) Bild 1740 (AID: v190110.b1740, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1686-11-08
Tillspurdes mäster Ulrik vad
honom syntes om den skadan
som Bengt Göransson bekommit
i huvudet, han sade själver, skadan
är icke så stor.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4911 (1671-1689) Bild 4820 (AID: v222154.b4820, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1692-12-20
Fältskären mäster Ulrik Berg uppvisade en
kautionsskrift, daterat Skara 11 december
1692 för rusthållet kronohemmanet Stockerhult
och augumentet Kvarntorpet kronohemman 1/4
ittem av Norrgården Horsås skattehemman 1
och 1/2 dito augument Granebol i Daretorp socken
och Vartofta härad 1/4 del haver dess
mönsterskrivare Anders Svensson och notarie Lars Svensson
gått i kaution för mäster Ulrik Berg, och
även de nu för tiden bofasta män, vilket
med stadens sigill och magestratens
underskrift attesteras
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 1840 (AID: v222155.b1840, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1693-06-14
Mäster Ulrik Berg beviljades besikting på sin tomt
emellan honom och salig Tranas änkas gård och rådman Daniel Hasenmöller.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 2100 (AID: v222155.b2100, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1693-07-19
Såsom rådstugurättens ledamöter haver
varit och besiktigat huseskillnaden emellan
mäster Ulrik Fältrskärare och salig befallningsman
Eranus änka, samt rådman Daniel
Hasenmöller
(målet fortsätter)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 2150 (AID: v222155.b2150, NAD: SE/VALA/0382503)

Skånings dombok1695-10-03
Fältskären mäster Ulrik Berg i Händenetorp
besvärade sig över sin halvbonde Henrik
Knutsson där sammastädes för det han bortstulit
1 Hans skogsfälle, och bortsålt i Skara
2 Slagit hans [ ]hjon
3 Förmaledierat hans dotter
som är 9 år gammal och önskade henne i
djävulens våld, anhållandes över honom
om laga plikt
(Målet fortsätter)
Skånings häradsrätt AIa:2 (1691-1697) Bild 377 (AID: v15391.b377, NAD: SE/GLA/11042)

Skara dombok 1696-01-23
Borgmästare välbetrodda Lars Laurentin tillika
med vördiga Helge Fyrberg, komminister i
Skara, tillstått sig gå i borgen och löfte för fältskären
mäster Ulrik Bergs rusthåll Passagården
i Händene kronohemman 1 förmedlat till 1/2 itim
Ledsgården i Händene 1/4 del
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 3450 (AID: v222155.b3450, NAD: SE/VALA/0382503)

Skånings dombok 1697-02-04
Om ett tjuveri. Ulrik Berg anklagar bröderna Mårten, Anders och Henrik Knutssöner.
Skånings häradsrätt AIa:2 (1691-1697) Bild 488 (AID: v15391.b488, NAD: SE/GLA/11042)


Skara dombok 1697-02-09
Ulrik Berg blev bestulen på en handske av Mårten Knutsson och hans bröder Henrik och Anders
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 3950 (AID: v222155.b3950, NAD: SE/VALA/0382503)

Nämns i Skara dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 4090 (AID: v222155.b4090, NAD: SE/VALA/0382503)

Skara dombok 1697-05-21
Notarien Lars Svensson uppsäger sig kaution för
fältskären mäster Ulrik Bergs rusthåll Stockerhult
i Kåkinds härad, eftersom han är [ ]
[ ] regementskrivaren Brandt
(Rusthåll Stockerhult nr 37, Överstelöjtnants kompani, Västgöta Kavalleriregemente)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 4130 (AID: v222155.b4130, NAD: SE/VALA/0382503)

Skånings dombok 1697-06-15
Fältskären mäster Ulrik Berg i Händenetorp
besvärar sig över Måns Andersson i Stybbegård i
Händene, att han skall huggit timmer på dess
[ ]äng
(målet fortsätter)
Skånings häradsrätt AIa:2 (1691-1697) Bild 503 (AID: v15391.b503, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1697-06-17
Den jordtvist som är mellan fältskären mäster
Ulrik Berg i Händenetorp och Bryngel Hansson i
Ledsgården remitteras till syn av kronans
befallningsman och tvenne av nämnden
Skånings häradsrätt AIa:2 (1691-1697) Bild 507 (AID: v15391.b507, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1698-05-20
Klagade mäster Ulrik Berg i Händenetorp
nu som för detta att Henrik Knutsson hos
honom bortstulit penningar 34 daler silvermynt
och ett husapotek med medikamenter sönderslagit
till värde av [ ]
daler silvermynt
(Målet fortsätter)
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 74 (AID: v15392.b74, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1698-10
Ulrik Berg tilltalar Henrik Knutsson.
Henrik Knutsson ska ha stulit av Ulrik och slagit honom på munnen
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 87 (AID: v15392.b87, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1700-06-01
Hustru Margareta Gunnarsdotter vid ett
litet torp på kronohemmanet
Händenetorp, klagade det fältkirurgen mäster
Ulrik Berg näst för påskhelgen skall gått till
hennes torp och slagit i stugan sönder en
spinnrock och kastat en gris på elden samt
spunnit henne 3 spinnande över buken
havandes henne ifrån torpet avsagt,
slagit sönder spisen och tagit dörrarna ifrån krokarna
att hon nu sitter vårdslöst
anhållandes bliva vid fardags
maintinerad som ock få förnöjelse vad hon
och hennes mor på torpet melionerad
nu var till tinget instämnd mäster
Ulrik Berg men för medelst detta påkommande
uppbrott här måste begivit sig
till marsch att hon således ej kunnat
sistera och svara vad det kriminalmål
och hemgångsansvar lämnas
till hans återkommandetid förbliver
änkan vid torpet till dess
hennes laga fardags expierar efter hon
i laga tid ej var avsagd årnjutandes
all grödan som vid torpet är för sitt
skadestånd utan avgift som ock vid
fardagens expierande efterlåter änkan
sina hus borttaga och vad kostnad
hon gjort vid åker och äng med
gärdesgårdar skall hon efter länsmans
och 2 av nämndens värdering få sin
förnöjelse blivandes mäster Ulriks
hustru [ ] och tjänstefolk förbjudna
att göra klaganden något förnär
i vad måtto det helst vara kan.
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 264 (AID: v15392.b264, NAD: SE/GLA/11042)Skånings dombok 1700-10-05
Blev resolverat att änkan Margareta i
Dunderhult skall icke avföra något för hennes
tid uppbyggt hus ifrån torpen som är
uttagit på kronoaugmentshemmanet Hendenetorp
under rustningsstommen Passagården i Hendene
som regementsfältskären mäster Ulrik Berg
prasterar rustning för, utan dem låta
kvarbehållen lämna, åliggandes kronans länsman
vid exekutions verkställighet på näst
[ ] härads tingsdom noga åtskilja där
menoration och bekostnad skulle finnas bemälda
änka, hustru Margareta mer än henne i
an[]ning där av tillkommit att torpet förbättra
och ägorna excolera såsom vidare bemälda dom
förmäler att hon njuter till godo till fardag
nästkommande det frånsagda bruket och byggnader
sammastädes mot vanligt dagsverke 2 om
verken från detta höstting [ ], och
vid ingen motvillig vidrighet bevisa intill
besagda rätta farsdag då en annan
skall träda
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 279 (AID: v15392.b279, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1701-10-07
Sven Andersson i Baggegården
i Händene har instämt regementsfältskär Ulrik Berg
om en ängstvist samt slagsmål och skällsord.
Ulrik Bergs son Ulrik företrädde sin fader.
(Målet fortsätter)
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 355 (AID: v15392.b355, NAD: SE/GLA/11042)Skånings dombok 1702-01-27
Regementfältskär Ulrik Berg i Händenetorp
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 392 (AID: v15392.b392, NAD: SE/GLA/11042)

Skånings dombok 1702-01-27
Olof Ryttare i Trippås instämd mot
regementsfältskären mäster Ulrik Berg
om husröta på bemälda torp var intet tillstädes
på uppropet pliktar 1 karolin silvermynt saken
uppskjöts till morgon
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 393 (AID: v15392.b393, NAD: SE/GLA/11042)

Skånings dombok 1702-01-28
Ryttare Olof Torbjörnsson får betala 6 karoliner silvermynt till regementfältskär Ulrik Berg för husröta på Händenetorp
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 407 (AID: v15392.b407, NAD: SE/GLA/11042)

Skånings dombok 1702-10-13
Mäster Ulrik fältskär instämd låtit Olof
Snickare i Stora Åslätten för fältskärarlön
sig icke på uppropet infann, ty sakfälldes
vardera till 1 karolin silvermynt plikt.
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 460 (AID: v15392.b460, NAD: SE/GLA/11042)
Och
Skånings häradsrätt AIa:3 (1698-1702) Bild 490 (AID: v15392.b490, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings häradsrätt 1703-02-19
Mäster Ulrik Berg svor inför rätten, ty sakfälls
till 1 karolin silvermynts plikt till de fattiga
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 6 (AID: v15393.b6, NAD: SE/GLA/11042)

Skånings dombok 1703-02-21
Kirurgen mäster Ulrik Berg hade sig till ansvar
instämma låtit snickaren Olof på Stora Åslätten angående
arbetslön 4 karoliner för dess läkta blesseras av smeden på lilla Orrlätt
tillfogande
(Målet fortsätter)
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 30 (AID: v15393.b30, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1703-05-30
Fältskär mäster Ulrik Berg anklagades för att ha huggit ned 3 stockar på Skäggatorp olovligt
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 71 (AID: v15393.b71, NAD: SE/GLA/11042)

Skånings dombok 1704-10-07
Regementfältskär mäster Ulrik Berg i slagsmål med Per Björnsson i Törestorp
Per Björnsson slog Ulrik i huvudet med Ulriks egen värja, så att det blev blodsår
i huvudet, 2 blånader på axeln och en på armen.
(Långt mål, skriver inte av hela)
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 210 (AID: v15393.b210, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1704-10-08
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 222 (AID: v15393.b222, NAD: SE/GLA/11042)


Skånings dombok 1705--06-06
Handelsman i Göteborg Karl Söderberg fullmäktig för mönsterskrivare
Håkan Bokegren stämmer Ulrik berg angående en skuldfordran
Skånings häradsrätt AIa:4 (1703-1706) Bild 286 (AID: v15393.b286, NAD: SE/GLA/11042)

************Generalmönsterrullor**********'*******************************

Fullmaktsbok
Den 20 augusti 1670. Fullmakt för
mäster Ulrik Berg, att nu här efter vara
fältskär under översten välborna Per Hjertas
regimente, Västgöta kavalleri, och de tvenne
kompanier där under förträda, som Meinert
Hanken, vilken med döden avgången är
och denna nu i hans ställe igen förordnas
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Fullmaktsböcker, SE/KrA/0001/D 6/2 (1665-1670), bildid: A0065801_00180


Överste Per Hjertas Regemente (Västgöta Kavalleriregemente)
Ryttmästare Olof Svensson Bröstfeldts kompani år 1670
Barberare Ulrik Berg
Kungliga Krigskollegies fullmakt 1670-08-22
Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/24 (1670) Bild 13

Västgöta Kavalleriregemente 1674
Rullor 1620-1723 1674:3 (1674-1674) Bild 1020 / sid 97 (AID: v403466.b1020.s97, NAD: SE/KrA/0022)

Västgöta Kavalleriregemente 1676
Rullor 1620-1723 1676:4 (1676-1676) Bild 3090 / sid 301 (AID: v403464.b3090.s301, NAD: SE/KrA/0022)

Västgöta Kavalleriregemente 1678
Rullor 1620-1723 1678:2 (1678-1678) Bild 1100 / sid 115 (AID: v403462.b1100.s115, NAD: SE/KrA/0022)

Västgöta Kavalleriregemente 1685
Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 520 (1685-1685) Bild 47 / sid 41 (AID: v60334.b47.s41, NAD: SE/KrA/0023)

Västgöta Kavalleriregemente, Södra Vadsbo Kompani år 1691
Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 522 (1691-1691) Bild 152 / sid 145 (AID: v60336.b152.s145, NAD: SE/KrA/0023)

Västgöta Kavalleriregemente, Södra Vadsbo Kompani år 1694
Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 523 (1694-1694) Bild 165 / sid 157 (AID: v60337.b165.s157, NAD: SE/KrA/0023)

Västgöta Kavalleriregemente, Södra Vadsbo Kompani år 1695
Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 524 (1695-1695) Bild 211 / sid 202 (AID: v60338.b211.s202, NAD: SE/KrA/0023)**********Rusthåll i generalmönsterrullor***************


Mäster Ulrich Berg står som rusthållare för Nr 37 Stockerhult, Sventorp 1678-1701 i genralmönsterrullor i Västgöta Kavalleriregemente

år 1678
Västgöra Kavalleriregemente, major Bengt Linds Kompani:
(Överste Per Hjertas regemente)
Rullor 1620-1723 1678:2 (1678-1678) Bild 1200 / sid 125 (AID: v403462.b1200.s125, NAD: SE/KrA/0022)

År 1685 har rusthållet Nr 7
(Ulrik) haver köpt hästen av
Zakris Paulii, som intet
tillåtes, efter han är
krönt under Adels-
fanan, utan Paulii
restituerar penningarna
och fältskären köper
annan häst.

År 1691 har rusthållet Nr 32 och har augmenthemman Horsås Norrgård, Skövde och Grenabolet, Brandstorp

Ulrik Berg står som rusthållare för Nr 81 Händene Passagård, Händene i Livkompaniet, Västgöta Kavalleriregemente 1691-1701

*******Kyrkoräkenskaper***********************************'


Kyrkoräkenskaper i Händene år 1701
Sjukstugan här vid kyrkomuren [ ]
av mäster Ulrich, på sin anpart [ ] begära
en ärliga hustru [ ], och penningarna giva till
kyrkan årligen vilket ock lovades henne,
men måste själv mura väl, för eldvåda skull
och täcka det som egen står, var på gives henne
frihet i några år. Hon lovade sig och vara riktig.
Händene C:1 (1688-1698) Bild 33 / sid 57 (AID: v17494.b33.s57, NAD: SE/GLA/13244)************Brev*****************************************
Herrevadskloster 5 Juli 1677
Öppet brev för fältskären Ulrik Berg
Vi Karl gör veterligt, att oss haver
fältskären av Västgöra Regementet till häst ärlig
och konstrika Ulrik Berg underdånigt andragit
det ehuruväl han ingen borgerlig handel och
näring i staden Skara övar, utan allenast
där boendes är vorden han på sin lön intet
hemman haver att vistas uppå, skall icke dess
under han han med all den tunga och besvär som
en borgare därsammastädes bliva belagder så
alldenstund vi slikt obilligt prövar självt efter
av inga andra fältskärer som i städer boendes
var, och icke någon borgerlig näring idka sådan
besvär bliva exigerade, ty haver vi och frikalla
[ ], eftersom vi och i kraft av detta
vårt öppna brev frikalla honom Ulrik Berg för
alla stadens tunga och besvär [ ] [ ]
Carolus
Öppnat brev för Assistens rådet
Gertner von Gartenberg
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/430 (1677), bildid: A0038925_00038


Källor

[1]Mantalslängd
  
[2]Skaraborgs läns landskontor EIIIa:7 (1697-1697) Bild 200 / sid 381 (AID: v190764.b200.s381, NAD: SE/GLA/12599)
  
[3]Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/58 (1706) Bild 73
Västgöta Kavalleriregemente, Överstelöjtnant Olof Svenssons Kompani
mönstrade i Skara 1672-01-16

Bardberer Ulrich Bergh, på 1 häst

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/3 (1671-1672) Bild 104
 
 
Västgöta Kavalleriregemente
Överste Georg Zelows regemente, Gudhems kompani år 1701-06-15
Barberare Ulrich Bergh
Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 525 (1701-1701) Bild 230 / sid 226 (AID: v60339.b230.s226, NAD: SE/KrA/0023)