Personakt Antavla

Olof Larsson

Blev minst 79 år.

Far:Lars
Mor:Kerstin Olofsdotter

Född:mellan 1631 och 1636 Siggarp, Skärstad (F).Född 1636 beräknad efter dombok 1696
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:75 (1696-1696) Bild 390 (AID: v190352.b390, NAD: SE/VALA/0382503)

Född 1632 beräknat efter dombok 1708
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 5370 (AID: v280364.b5370, NAD: SE/VALA/0382503)

Född 1631 beräknat efter dombok 1711
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:339 (1711-1711) Bild 4090 (AID: v328843.b4090, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Bosatt:1670 Tolarp, Skärstad (F). [1]A0054872_00130
Bosatt:1711-06-17 Tolarp, Skärstad (F). [2]Vittnade i tinget, var då 80 år gammal och bodde i Tolarp
Bosatt:1712 Ringsberg, Skärstad (F). [3]Flyttade till sin dotter i Ringsberg
Skrivs ej i mantal, men vittnar i Ringsberg 1712
 
Död:efter 1715-02-16. [4]

Barn med Karin Andersdotter (1637 - 1717)

Barn:
Britta Olofsdotter (1663 - 1743)
Kerstin Olofsdotter (1673 - 1711)
Karin Olofsdotter (1680 - 1740)
Anders Olofsson (1681 - 1711)
Lars Olofsson (1686 - )

Noteringar

Roteringslängder:


1670
Olof Larsson i Tolarp
A0054872_00130

1671
Olof Larsson i Tolarp
A0054873_00944

1675
A0054879_00240

1676
A0054882_00760

1678
A0054887_00390

1679
Olof Larsson i Tolarp
A0054889_00684


1683 är han halt och fattig


Vista dombok 1696:
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:75 (1696-1696) Bild 90 :
Lars i Flättinge (Uppegård) citerat Olof i Tolarp för
6 daler kopparmynt som han honom skyldig och lånat
av hans moder, därtill Olof svarade att han betalat
3 ... silvermynt men var 16 tjog lof, varför Lars
vill ge 1 öre silvermynt tjoget .. alltså 6 ..silvermynt
igen dem de båda tillstod
Resolutio:
Resolverades att Olof ska ge Lars i ett för
allt till .. kappland mantal, varmed parterna avträdde
och var förnöjda.


Vista dombok 1696:
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:75 (1696-1696) Bild 390
Befallningsman välaktad Johan Ståhl tilltalar Arvid (Trulsson) i
Rumperyd för en insagrad park på dess sons hemman Broddstorps
ägor, varemot herr inspektorn Nils Andersson Lund
för...r att Rumperyd är hans höga excelens kungliga
råd herr Nils Brahes hemman, som i detta mål ingen
stämning erhållit, begärandes för den skull att tvist-
parken måste vederbörligen synas, och dess höga herrskap
där om notifieras, så vida en skälig förlikning
icke hålls vid besiktningen kunna träffas,
framkallade befallningsman Ståhl sig till vittne: Björn Jonsson i Bönarp
om sina 70 år och Olof Larsson i Tolarp emot 60 år
Arvid i Rumperyd säger vara sina medparters eller
åbons i Broddstorp faders syskonbarn som de också själva
tillstår, dessutom uppnämner bemälda befallningsman Per
och Per Nilssöner i Grav emot vilka Arvid lika-
ledes exiperar. Eljest utlovar herr inspektorn
Lund att tillika med befallningsman Ståhl vilja

(Arvid Trulsson gift med Ingeborg Jonsdotter)
1702-01-29 är Olof Andersson i Tolarp fadder
Skärstad C:1 (1679-1733) Bild 58 / sid 107

Visra dombok 1708
Nämns i Tolarp 1708
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 5350 (AID: v280364.b5350, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1708
(Vittnesmål en bit in i målet)
Olof Larsson, om 76 år
avlade eden utan exception, och där
på betygar, att han uti dess barndom hava
sett och forsummit, det salig Lars i Broddstorp
då högg och nyttjade tvisteparken
samt avbrände också sådden, så länge
jorden tycktes giva någon frukt, men
när hon blev mager, så högg han ris och
... och sådde : havandes uppgjort sina
åkerlyckor, den ena efter den andra
i vilka ännu synes tecken utav hopkasta
stenar och rör. Ingen människa
gjorde då klander här uppå, utan Lars
i Broddstorp ...... gagnade, vad som
var av tvisteparks omliden, och intet
ovanför åsen. Men när han högg
några grenar eller ris, ovanför
åsen, så vilja salig Jöns i Rumperyd
icke tillåta, utan Lars bad honom
där om, sägandes "kära granne, låt mig
hugga något ris till att draga ihop, du
haver ingen skada där av". Jöns svarade
"ja, ... kan få hugga, men gör
intet så mer, att du hugger över åsen".
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 5370 (AID: v280364.b5370, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1708
Olof i Tolarp, som på stunden avlade sitt
edliga vittnersbörd, anmäler att han
är född ii Siggarp, vilket ligger
strax vid Rumperyd, boendes i nära
grannlag där hos, var också städje
varit där på orten, undantagandes
i 5 år, då han tjänade i Ölmstad
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 5380 (AID: v280364.b5380, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1708
Olof Larsson i Tolarp betygar på sin
avlagda ed än ytterligare, att
skillnaden mellan Rumperyd och Broddstorp
hava varit efter åsen och ekstubben
vilken står i märket mellan
Siggarp, Rumperyd och Broddstorp, visandes
........ år ekstubben i det
han själv sett, och dess moder Kerstin
Olofsdotter, vars förfäder varit födda
i Siggarp, sade även sålunda för
honom. Tvenne systrar Kerstin och Anna
bodde i Siggarp: Kerstin var Olof
Larssons moder, och tredje systern Elin
i Broddstorp. Siggarp hade sin park
i Broddstors äng, men Broddstorp hade sin park
i Siggarps gärde, som stöter in till tvisteparken
vetandes han intet annat
än att besagda parker sålunda varit
av urminnes tider.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 5380 (AID: v280364.b5380, NAD: SE/VALA/0382503)


1709-07-29
Olof Larsson i Tolarp är fadder åt Måns Persson och Britta Olofsdotters barn
Skärstad C:1 (1679-1733) Bild 100 / sid 189 (AID: v36130.b100.s189, NAD: SE/VALA/00339)


Vista dombok 1711-06-17
Olof Larsson i Tolarp, 80 år gammal, född i Siggarp, tjänade där i 6 år, sedan han
blev så stor, att han kunde passera för trossdräng.
Olofs mor och mormor och mormors far har bott i Siggarp
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:339 (1711-1711) Bild 4090 (AID: v328843.b4090, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1715-02-15
Olof Larsson i Ringsberg, som icke haver
efter åtskilliga upprop sin infunnit, emot
Håkan (Persson) och Jon (Persson) i Knivshult; Bliver förskonad
ifrån pliktfällande, till dess man kan
förminna, om han gitter visa laga ursäkt
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:467 (1715-1715) Bild 90 (AID: v328851.b90, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1715-02-16
Uppå Håkans i Knivshult och Jon Perssons
i Knivshults utverkade stämning, infinner sig
till ansvar Håkan Andersson i Bönarp, och
Olof Larssons i Ringsbergs fullmäktiga Hans
Larsson i Ringsberg, kunnandes icke, med något
[ ] och skäl förneka, med mindre de
såsom arvingar efter saliga Nils i Hukarp
[ ] finnas skyldiga för en sjättedel av
Hukarp kneckthåll och rotestånd, nämligen
(soldatens saker tas upp)
Käranden påstår dessutom, sina expensers
ersättning, efter ingiven specifikation på 3 daler 8 öre
silvermynt, givandes dag med själva
skuldposten, till den 1 maj nästkommande.
För den skull påläggs vederbörande svarande
att innan berörda maj månad, ovägligen
betala kärandens pratention på två daler silvermynt
30 öre silvermynt iterm där jämte i expenser
2 daler silvermynt: Emedan kärandena
är uthärads, och nu på andra dagen måste
förvänta Olof Larsson eller dess fullmäktiga
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:467 (1715-1715) Bild 170 (AID: v328851.b170, NAD: SE/VALA/0382503)


Källor

[1]Roteringslängd
  
[2]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:339 (1711-1711) Bild 4090 (AID: v328843.b4090, NAD: SE/VALA/0382503)
  
[3]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:371 (1712-1712) Bild 4330 (AID: v328845.b4330, NAD: SE/VALA/0382503)
  
[4]Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:467 (1715-1715) Bild 170 (AID: v328851.b170, NAD: SE/VALA/0382503)