Personakt Antavla

Nils Jonsson

Hemmansägare.

Far:Jonas Håkansson (1608 - 1683)
Mor:Kerstin Larsdotter (- 1679)

Död:1697-08-22 Råby, Skärstad (F). [1]Ingen ålder står angiven

Äktenskap med Elin Persdotter (1657 - 1685)

Vigsel:1679-11-02 Skärstad (F). [2]Båda födda av ärliga föräldrar, hans fader Jonas Håkansson och modern, salig hustru Kerstin Larsdotter i Råby, nu boendes i Råby
Hennes fader var salig Per .... och hennes moder Ingegerd Hansdotter i Stickelösa
 

Barn:
Kerstin Nilsdotter (1681 - 1745)
Per Nilsson (1683 - >1750)

Äktenskap med Ingegerd Jonsdotter (- 1706)

Vigsel:1686-09-12 Skärstad (F). [3]

Barn:
Elin Nilsdotter (1687 - )
Sven Nilsson (1690 - )
Jonas Nilsson (1692 - 1693)
Lars Nilsson (1694 - 1695)
Peter Nilsson (1696 - 1702)
Margareta Nilsdotter (1697 - )

Noteringar

Kom från Råby, Skärstad innan vigseln
Var änkling och kom från Råby, Skärstad innan den 2a vigseln

Vista dombok 1707
Sven Nilsson i Råby uppvisar en samskrift
av den 3 december 1706 under
trovärdigt bevittnande, angående
salig Nils Jonssons fäder och möderne
arvs avvittrande. Erkännandes
nämndemannen Lars Jonsson
i Råby att han alldeles är där med
förnöjd, att styvfader Sven Nilsson
hädanefter bliver sina
styvbarns förmyndare så i fäderne
som mödernearv,
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:211 (1707-1707) Bild 4580 (AID: v280361.b4580, NAD: SE/VALA/0382503)

Vista dombok 1708-05-18
Herr askultanten Johan Klint uppvisar Per Persson
i Sanna och Sven Arvidsson i Öxnehaga skriftliga
fullmakt av den 12 maj 1708, att utföra
saken mellan de 3 omyndiga barnen och styvbrodern
i Råby, ansökandes att erhålla tingsrättens
desision vilken dera barnkullen skall utlösa den andra
ifrån skattejorden i Råby, som framlidna Nils Jonsson
ärftligen ägt och posiderat. Men tvenne gånger gift
varit, nämligen: först med Elin Persdotter, och i samma
äktenskap avlat sonen Per och dottern Kerstin, Dito
det senare, döttrar Elin och Margareta samt
sonen Sven.
Sonen av förra kullen Per Nilsson är nu tillstädes
jämte sin systersman Björn Persson i Siggarp, Item
dess halvbror Sven Nilsson som synes liten till
växten, dock sägs redan uppfyllt sina femton år !
Begärandes bemälda Sven att dess halvbror Per
måste åtnjuta sitt gårdsbruk i Råby, och såmedelst
bli de andra syskonen till hjälp.
Nämndemännen Lars i Hov, Erland och Per i Ryan
betyga, att den tvistiga skattejorden i Råby är ......
fäderne och icke sista kullens möderne: Varandes
Per Persson i Sanna den senare hustruns styvfar, och
Sven Arvidsson i Öxnehaga hennes svåger, men ingendera
har nu anammat stämning antingen på den ena
eller andra. Dock befinns hans värdighet herr Jonas
Arenander som är sista kullens halvmorbror, låtit
citera drängen Per Nilsson allena, och icke hans
svåger Björn Persson. Dessutom konstaterar nämnden
att Lars i Råby som ännu icke hitkommit, ty heller
uti denna aktion sig någorledes melerat, skall vara
bägge kullarnas sam-farbror.
Alltså anstår icke tingsrätten, att denna gången
uppta saken till laga avslutande förrän all formalitet
i processen behörligen observerat är både av de
omyndigas laga målsmäns ordentliga anmälande, samt
vederbörandenas laga instämmande.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 4900 (AID: v280364.b4900, NAD: SE/VALA/0382503)


Källor

[1]Skärstad C:1 (1679-1733) Bild 75 / sid 141
  
[2]Skärstad C:1 (1679-1733) Bild 4 / sid 3
  
[3]Skärstad C:1 (1679-1733) Bild 7 / sid 9